Background
Screen

Profil

Profilbild
Namn: Jacob Nienhuysen
Född: 1986
Bor: Stockholm
Beskrivning: poet, sångtextförfattare, spexare, underhållare
Instrument: sång, gitarr, piano

Föreställningar

Fristående

Dikter

Kontakt